Училище по козметика

Обща информация

Център за професионално обучение към Селверт България – Училище по козметика SELVERT Bulgaria е създаден в началото на 2007г. с лицензия от НАПОО към Министерски Съвет на Република България Nо200612406/06.02.2007 за професия козметик, специалност козметика.
Училище по козметика SELVERT Bulgaria, вече 16 години отстоява своите принципи: всеотдайност в грижите за красотата и здравето, висок професионализъм, индивидуален подход при работата с всеки курсист, коректност и лоялност.

Преподавателите в Училище по козметика SELVERT Bulgaria са изявени специалисти в областта на професионалната козметика, биологията и медицината. Теоретичните занятия се водят от лекар, магистър биотехнолог, бакалавър и магистър медицинска козметика. Преподавателите по практика са практикуващи козметици с над 20 годишен стаж и академично образование по медицинска козметика с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър и магистър.
Обучението е организирано на модулен принцип, като практическите занятия следват теоретичната подготовка.
Училище по козметика SELVERT Bulgaria осигурява на всеки курсист: работно облекло и материали за теоретичната и практичната подготовка по съответния модул, висококачествени козметични продукти за практическите занятия – работи се с козметичните продукти и професионални програми на Selvert Thermal.
Курсовете се провеждат в малки групи, което създава условия за индивидуален подход и занимания с всеки курсист.
Училище по козметика SELVERT Bulgaria поддържа актуална база данни на преминалите обучение и тяхната професионална реализация. Създадена е практика на непрекъснат обмен на информация между работодателите в сектор козметични услуги и училището, в резултат на което, училището помага за по-добрата професионална реализация на своите курсисти.

Завършилите Училище по козметика SELVERT Bulgaria са доказали се, разпознаваеми, обичани и уважавани професионалисти с познания, стил на работа, поведение и отношение към професията, които ги отличават от другите!

Видове обучение

Училище по козметика SELVERT Bulgaria предлага целогодишно обучение по професия козметик, специалност козметика.

 • Пълен курс по козметика, съгласно действащи рамкови програми Б:
  Курс за придобиване на втора степен на професионална кавалификация с хорариум 670 учебни часа. Съгласно Закона за професионално образование и обучение, след завършване на пълния курс на обучение и полагането на държавен изпит – част по теория и част по практика, курсистите получават СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация.
 • Курсове за професионална квалификация по част от професията козметик, съгласно действащи рамкови програми Д:
  Съгласно Закона за професионално образование и обучение, успешно завършилите курс за професионална квалификация по част от професията козметик и издържали изпитите по теория и практика, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионална квалификация по част от професията.
 • Курсове за продължаващо професионално обучение за актуализиране и разширяване на придобита квалификация по втора степен, съгласно действащи рамкови програми Е:
  Съгласно Закона за професионално образование и обучение, успешно завършилите курса и издържали изпитите по теория и практика, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Изисквания към кандидатите за професионално обучение:

 • 16 годишна възраст, завършен 10 клас или средно образование;
 • Здравословното състояние да им позволява обучение по професията козметик;

Предстоящи обучения

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *