Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/selvertbg/public_html/includes/recordset.php on line 36
Select Cosmetics
English
Contact Sitemap
Select cosmetics
ПРОМОЦИИ

25.1.2021

isun-tumb


 
 
 
 СЕЛЕКТ КОЗМЕТИКС ЕООД с договор за безвъзмездна финансова помощ
Проект и главна цел: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
Бенефициент: СЕЛЕКТ КОЗМЕТИКС ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. Европейско финансиране и 1500 лв. Българско съфинансиране.
 
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.

На 25.01.2021 г. СЕЛЕКТ КОЗМЕТИКС ЕООД сключи Административен договор № BG16RFOP002-2.073-16856-C01 с Министерството  на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентно способност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подкрепата е за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Целта на проекта е да подпомогне оперативната дейност на СЕЛЕКТ КОЗМЕТИКС ЕООД.
 
 ОЩЕ..
 

1 2 3 4