English
Contact Sitemap
Select cosmetics
ПРОМОЦИИ

04.2.2009

Училище Selvert започва новата 2009 година с квалификационен курс по масаж на лице.

Училище SELVERT организира курс по ВИТАЛИЗИРАЩ МАСАЖ на лице.

Курсът е насочен към козметици, желаещи да повишат своята професионална квалификация.

Курсът е с продължителност два дни, в които се изучават:

Дати на провеждане:

Училище SELVERT осигурява на курсистите:

Печатни материали за теоретична подготовка

Висококачествени козметични продукти за практическите занятия – работи се само с  професионалните марки SELVERT и SELVERT THERMAL

Работа в малки групи - 4-6 души

1 2 3 4