English
Contact Sitemap
Select cosmetics
ПРОМОЦИИ

Хорариум на пълния курс на обучение: 669 часа, от които в 547 часа (теория и практика) се изучават специфичните за професията дисциплини:

  • Анатомия и физиология на човека;
  • Курсовете се провеждат целогодишно в малки групи от 4 до 10 души.